Thêm 10 Cảng Biển Được Bổ Sung Vào Hệ Thống Cảng Toàn Quốc

Hiện cả nước có tổng số 296 bến cảng, trong đó tập trung nhiều nhất tại Hải Phòng. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng trên cả nước theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 552/2022 về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam, trong đó, 10 bến cảng vừa được bổ sung, nâng tổng số bến cảng trên toàn quốc lên 296.

Thêm 10 cảng biển được bổ sung vào hệ thống cảng toàn quốc
Thêm 10 cảng biển được bổ sung vào hệ thống cảng toàn quốc

Cụ thể, bến cảng Nosco thuộc cảng biển Quảng Ninh; bến cảng tổng hợp Long Sơn thuộc cảng biển Nghi Sơn; bến cảng Xăng dầu Hải Hà – Quảng Trị (Quảng Trị); bến cảng Dầu khí quốc tế Pacific Petro (Tiền Giang); bến cảng Tân cảng Giao Long (Bến Tre); bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 (Trà Vinh).

Tại Vũng Tàu, 2 cảng biển được bổ sung là bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link và bến cảng Tổng hợp Cái Mép.

Ngoài ra, 2 bến cảng VIMC Đình Vũ và bến cảng chuyên dùng FGG của Hải Phòng cũng được bổ sung vào danh mục lần này.

Một số khu vực cảng biển có số bến cảng lớn nhất cả nước là Hải Phòng (52 bến), Vũng Tàu  (48 bến).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, hệ thống bến cảng trải dài từ Bắc vào Nam, cảng biển Việt Nam đã và đang phát huy tốt vai trò đầu mối thông thương hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước.

Số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam vừa công bố cho thấy 3 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tiếp tục tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 180 triệu tấn. Trong đó, hàng container tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 6,2 triệu TEU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *