Bến Cảng Rau Quả trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ Hàng Hải TP.HCM thuộc địa phận quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.

  • Cầu cảng: Dài 222m, tên số hiệu: K16.
  • Chiều di:  162M + 60M
  • Kết cấu: cảng liền bờ kết cấu b tông cốt thép
  • Cao trình đáy bến: -10,5M (số 0 hải đồ)
  • Mớn nước: -10,00M (số 0 hải đồ)
  • Vùn nước trong cảng : kích thước (360M x 75M = 27.000 m2)
  • Cầu cảng có khả năng tiếp nhận từ 20.000DWT hoặc 2 tàu 7.000DWT + 5.000DWT
  • Năng lực thiết kế cảng : 550.000T/năm

Cầu cảng Rau Quả dài 222m, cầu cảng liền bờ rất thuận tiện cho tàu cập cảng làm hàng, vận chuyển cũng như xếp dỡ hàng hoá lên xuống và hàng hoá vào khu vực kho bãi Công ty.

Luồng vào cảng Rau Quả có ưu điểm ổn định hầu như không bị ảnh hưởng của phù sa, tàu có mớn nước 10M trở lại và chiều dài quá 210M (tương ứng với tàu 20.000T) đi lại an toàn.

Kho hàng

Hiện nay Cảng gồm các kho chứa hàng sau :

+ Kho 1: Diện tích 6.500 m2, sức chứa 4.000 Tấn

+ Kho 2: Diện tích 1.800m2 (dài 60m x rộng 30m) nằm về phía Nam- giáp tường rào phía Nam & khu vực Cảng lotus, cách cầu Cảng ~ 120m

+ Kho 3: Diện tichs 2.100 m2(dài 70mx rộng 30m) nằm nối tiếp với kho 1.800m2 giáp tường rào phía nam và khu vực cảng Lotus, cách cầu cảng ~190m.

+ Kho 4: Diện tích 1.920 m2 nằm giáp với hàng rào phía tây & đường giao thông ngoài cảng

+ Kho 5: Diện tích 2.800 m2 nằm ráp với hàng rào phía bắc và gần cầu cảng

Cả 5 kho được xây dựng để chứa hàng nông sản, hàng bao, kiện tổng hợp, tình trạng kỹ thuật của các kho này còn rất tốt

Bãi hàng

Hiện nay cảng có bãi bê tông xi măng ở sau cầu cảng (về phía thượng lưu) với diện tích 6.400m2, phục vụ cho các xe tải chờ lấy hàng và tập kết hàng trước khi hàng xuống tầu và ngược lại. Trước mặt kho 1.200m2 ra đến đầu cổng cảng là bãi bê tông có diện tích 2.050m2. Còn lại phần đất phía sau cầu cảng (về phía hạ lưu) diện tích 3.400m2 (dải lớp đá 4×6 kẹp đất đỏ dầy 22cm) và bãi chứa hàng khoảng 8.000m2 nằm giữa kho lạnh và 02 kho hàng khô.