Khi Doanh Kho Bãi

  • Kho 1: Diện tích 6.500 m2, sức chứa 4.000 Tấn
  • Kho 2: Diện tích 1.800m2 (dài 60m x rộng 30m) nằm về phía Nam- giáp tường rào phía Nam & khu vực Cảng lotus, cách cầu Cảng ~ 120m
  • Kho 3: Diện tichs 2.100 m2(dài 70mx rộng 30m) nằm nối tiếp với kho 1.800m2 giáp tường rào phía nam và khu vực cảng Lotus, cách cầu cảng ~190m.
  • Kho 4: Diện tích 1.920 m2 nằm giáp với hàng rào phía tây & đường giao thông ngoài cảng
  • Kho 5: Diện tích 2.800 m2 nằm ráp với hàng rào phía bắc và gần cầu cảng

Cả 5 kho được xây dựng để chứa hàng nông sản, hàng bao, kiện tổng hợp….. . tình trạng kỹ thuật của các kho này còn rất tốt

Bãi hàng

Hiện nay cảng có bãi bê tông xi măng ở sau cầu cảng ( về phía thượng lưu) với diện tích 6.400m2, phục vụ cho các xe tải chờ lấy hàng và tập kết hàng trước khi hàng xuống tầu và ngược lại. Trước mặt kho 1.200m2 ra đến đầu cổng cảng là bãi bê tông có diện tích 2.050m2. Còn lại phần đất phía sau cầu cảng ( về phía hạ lưu) diện tích 3.400m2 (dải lớp đá 4×6 kẹp đất đỏ dầy 22cm) và bãi chứa hàng khoảng 8.000m2 nằm giữa kho 4000T và 02 kho hàng khô.