Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ.

Tên tiếng Anh    : THE VEGETEXCO PORT JOINT-STOCK COMPANY

Tên viết tắt         : VEGEPORT J. Co.

Trụ sở chính      : Số 1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận,Quận 7, TPHCM.

Điện thoại           : (84-08)  773 1120 – 773 1121

Email                   : vegeportjco@gmail.com