Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
VGP: TB niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo Công ty Cổ phần Cảng rau Quả Được niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành bổ sung theo Quyết định số 147/QĐ-SGDCK ngày 19/11/2007 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM với chi tiết như sau:
Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Cảng rau Quả Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q7, Tp HCM Điện thoại: (84-8)7 731 121 Fax: (84-8) 8 733 342 Mã chứng khoán: VGP Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) Số lượng: 2.316.588 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm mười sáu nghìn năm trăm tám mươi tám cổ phiếu). Đây là số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (776.588 cổ phiếu), chào bán cho cổ đông chủ chốt (190.000 cổ phiếu) và chào bán cho cổ đông chiến lược (1.350.000 cổ phiếu) theo nội dung của Thông báo số 661/SGDHCM-NY ngày 23/08/2007 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 23.165.880.000 đồng (Hai mươi ba tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) Ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2007 Ngày chính thức giao dịch: 29/11/2007 Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 23.165.880.000 đồng (Hai mươi ba tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) Ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2007 Ngày chính thức giao dịch: 29/11/2007
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1636758 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany