Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
Kinh doanh xuất nhập khẩu
Công ty đang thực hiện dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và xuất nhập khẩu uỷ thác. Giá trị mỗi hợp đồng từ 1.000.000 USD trở xuống. Các hàng hoá Công ty thực hiện kinh doanh là sắt thép, máy cao tầng, tôn ép, Hoá chât, cao su, gỗ .... đã đem lại doanh thu và lợi nhuận tương đối tốt

Năm 2006, nền kinh tế có nhiều biến động, thị trường xuất nhập khẩu cạnh tranh quyết liệt,giá vàng, giá ngoai tệ tiếp tục dao động mạnh, giá các mặt hàng xuất nhập khẩu có xu hướng tăng nên việc kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty cũng gặp nhiều ảnh hưởng, nhưng phòng Xuất Nhập khẩu  và phòng Kế Hoạch của Công ty đã khẳng định năng lực và quyết tâm đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu cũng như dịch vụ vận chuyển, uỷ thác. Đã đạt được một số kêt quả rất khả quan, đóng góp nhiều vào doanh thu cũng như lợi nhuận cho toàn công ty và định hướng phát triển của những năm tiếp theo. Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2006 và quý I năm 2007 đã đạt được như sau :

SỐ TT

NỘI DUNG

ĐVT

THỰC HIỆN 2005

THỰC HIỆN 2006

TH so với năm 2005

TH so với KH

I

Kim ngạch XNK

USD

9.125.516,65

16.100.685,53

176%

175%

A

Kim ngạch xuất khẩu

USD

2.344.852.88

5.112.150,24

218%

128%

B

Kim ngạch nhập khẩu

USD

6.780.663,77

10.988.535,29

162%

211%

1

2

Nhập khẩu kinh doanh

Nhập khẩu uỷ thác

USD

USD

6.756.891,96

23.771,81

10.969.835,29

18.700,00

162%

79%

 

C

Kinh doanh nội địa

Đồng

15.530.251.308

15.140.438.524

97%

126%

II

Doanh thu

Đồng

130.521.815.127

229.628.153.375

176%

135%

III

Lợi nhuận

Đồng

2.177.953.825

3.191.656.678

147%

146%

  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1636712 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany