Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
Kết quả bầu HĐQT, BKS tại ĐHCĐ năm 2009

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 được tổ chức ngày 15 - 4 - 2009. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sóat Công ty đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT,Trưởng Ban KS và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đã được quy định trong Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị xin thông báo kết qủa như sau :

A - Hội đồng quản trị :

1 - Ông ĐẶNG NHƯ BÌNH           Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành.

2 - Ông BÙI CÔNG GIANG          Phó chủ tịch HĐQT.

3 - Ông NGUYỄN VĂN THÀNH     Ủy viên.

4 - Ông HÙYNH KIM SẮT           Ủy viên.

5 - Bà NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG       Ủy viên.

B - Ban Kiểm sóat :

1 - Ông CAO BÌNH                    Trưởng ban.

2 - Bà TRẦN THỊ ÁI LIÊN            Ủy viên.

3 - Ông NGUYỄN CHÍ LẬP           Ủy viên.

  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1636713 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany