Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
VGP : Mua cổ phiếu quỹ
 Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả thông báo việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:
 

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả thông báo việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả

Mã chứng khoán: VGP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 500.000 cp.

Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 500.000 cp (8,06%).

Nguồn để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận giữ lại

Mục đích giao dịch: mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 07/04/2008 đến ngày 07/07/2008.

  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1636750 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany