Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
  Kết quả bầu HĐQT,BKS tại ĐHCĐ năm 2009  
Kết quả bầu HĐQT, BKS tại ĐHCĐ năm 2009
xem chi tiết  

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 được tổ chức ngày 15 - 4 - 2009. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sóat Công ty đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT,Trưởng Ban KS và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đã được quy định trong Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị xin thông báo kết qủa như sau :

Xem chi tiết
Trang : 1
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1668464 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany