Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
 
 
Các tập tin đính kèm::
CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017
QD LUA CHON DON VI KIEM TOAN.pdf
 
BIÊN BẢN ĐH CỔ ĐÔNG NĂM 2017
BB Họp DHCĐ Năm 2017.pdf
 
NGHỊ QUYẾT ĐH CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Nghi Quyet DHCD năm 2017.pdf
 
DỰ THẢO BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2017
Dự thảo bổ sung Điều lệ 2017.pdf
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
CHUONG TRINH DH.pdf
 
Trang : 1 2 3
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1668392 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany