Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
 
 
Các tập tin đính kèm::
DỰ THẢO BÁO CÁO ĐẠI HỘI
DU THAO BAO CAO DH.pdf
 
TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017
TO TRINH KE HOACH SXKD 2017.pdf
 
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2017
BAO CAO BKS 2017.pdf
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 328
NQ HOI DONG QUAN TRI 328.pdf
 
Trang : 1
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1713247 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany