Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2014
 
 
Các tập tin đính kèm::
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
BC TAI CHINH TOM TAT.pdf
 
BC KẾT QUẢ KINH DOANH
KET QUA KINH DOANH.pdf
 
BC LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BANG CAN DOI KE TOAN.pdf
 
Trang : 1
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1668427 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany