Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
 
 
Các tập tin đính kèm::
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
NGHI QUYET DHCD 2013.pdf
 
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
BIEN BAN DHCD 2013.pdf
 
BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
BCDHCD 2013.pdf
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013
CHUONG TRINH DH 2013.pdf
 
Trang : 1
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1668424 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany