Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
 
 
Các tập tin đính kèm::
GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN
GIAI TRINH LOI NHUAN.pdf
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN 2
THUYET MINH TAI CHINH - P2.pdf
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN 1
THUYET MINH TAI CHINH - P1.pdf
 
KẾT QUẢ KINH DOANH
KET QUA KINH DOANH.pdf
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
LUU CHUYEN TIEN TE.pdf
 
Trang : 1 2
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1668484 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany