Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012
 
 
Các tập tin đính kèm::
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2012
NGHI QUYET DHCD 2012.pdf
 
BIÊN BẢN ĐHCĐ NĂM 2012
BIEN BAN DHCD 2012.pdf
 
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2012
BC BAN KIEM SOAT 2012.pdf
 
BÁO CÁO ĐHCĐ 2012
BC DAI HOI CO DONG 2012.pdf
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ 2012
CHUONG TRINH DH 2012.pdf
 
Trang : 1 2
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1668465 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany